در حال بارگذاری ...

قابل توجه اساتید محترم


پیرو بخشنامه شماره  10382/360/25 مورخ 04/07/1396 موضوع ساماندهی  مشمولین بند ذ  ماده 64  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ،  موارد  مشروح زیر را در ارتباط با افرادی که به هر دلیل موفق به ثبت اطلاعات خود در سامانه نشده¬اند به استحضار می رساند خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع دستور فرمایید مورد توجه جدی  قرار گیرد :
1-  با توجه به هماهنگی های انجام شده مقرر شد سامانه، ساماندهی نیروهای حق التدریس به منظور ثبت اطلاعات افراد جامانده از ثبت نام  که قبل از سال 1390 به صورت حق التدریس با آموزشکده ها و دانشکده ها همکاری داشته اند  از ساعت 8 صبح  روز دوشنبه  17/7/1396   تا ساعت 24 روز سه شنبه 18 /7/96  فعال گردد. 
2-   از روسای محترم انتظار می رود دستور فرمایند به نحو مقتضی از جمله نصب اطلاعیه در تابلوهای اطلاع رسانی مرکز ، انعکاس موضوع در سایت مرکز  ویا به هر نحو ممکن به اطلاع افرادی که قبل از سال 1390 تدریس داشته اند   و مو فق به درج اطلاعات خود نشده اند برسد که آمادگی لازم برای ثبت اطلاعات خود در تاریخ تعیین شده  داشته باشند.
3-   مشخصات افرادی که بعد از تاریخ 31 مرداد ماه اطلاعات خود را تکمیل  نموده¬اند و به صورت متمرکز حذف شده است در تاریخ مذکور در دسترس قرار خواهد گرفت این افراد نیز در صورتی که اطلاعات آنان توسط مسوولین ذیربط مرکز بررسی ( تایید یا رد ) نشده  می¬توانند با ورود به سامانه  اطلاعات خود را ویرایش نمایند در غیر این صورت اطلاعات آنان برای بررسی¬های بعدی در دسترس مسؤولین مرکز قرار خواهد گرفت. 
4-  سایر افراد حق¬التدریسی که قبلا اطلاعات خود را ثبت کرده¬اند و اطلاعات آنان توسط مسؤولین ذیربط مراکز بررسی  (تایید یا رد) شده است امکان ورود مجدد به سامانه و درج اطلاعات ویا ویرایش آن را نخواهند داشت .
5-  تاکید می¬شود تحت هیچ شرایطی پس از تاریخ تعیین شده مجدداً سامانه در دسترس افراد ذینفع قرار نخواهد گرفت (باز نخواهد شد)  بنابراین در صورتی که فردی بعد از این مراجعه نماید این دانشگاه هیچگونه مسوولیتی در این خصوص نخواهد داشت

نظرات کاربران