در حال بارگذاری ...

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی اهر از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اهر

مهندس عبدالهی نماینده محترم حوزه انتخابیه اهر و هریس  در مجلس شورای اسلامی  از آموزشکده فنی پسران اهر بازدید به عمل آوردند. درابتدای جلسه ریاست آموزشکده جناب آقای مهندس محمدی درخصوص مسائل، مشکلات و مطالبات آموزشکده به بحث و گفتگو پرداختند. همچنین در ادامه این بازدیدنماینده محترم از ساختمان های آموزشی، اداری، آزمایشگاه ،کارگاه ها، خوابگاه ،سالن ورزشی، نمازخانه و...  بازدید کردند و ضمن بازدید از مرکز با فضای وسیع و مناسب ،ظرفیت ها، امکانات و رشته های دایر در این آموزشکده آشنا شدند.

همچنین نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی قول مساعد دادندکه موارد مطروحه را پیگیری نمایند. 

•    دفاع از بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای در مجلس در خصوص سرانه ای شدن بودجه

 •    توسعه رشته های فنی و حرفه ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی

.     پیگیری و حل مشکل آسفالت محوطه

•    جذب خیرین برای کمک به تجهیز و نوسازی کارگاه ها و آزمایشگاه های آموزشکده

نظرات کاربران