در حال بارگذاری ...

ساعات کار اداری همکاران در تابستان 96

ساعات کار اداری در تابستان 96

 

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می رساند: 
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اهر از تاریخ 24 تیر ماه  96 لغایت 8 شهریور 96 فقط روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه  دایر بوده و از دانشجویان محترم انتظار می رود هرگونه مراجعه اداری و آموزشی خود را برای این سه روز تنظیم نمایند. در روزهای شنبه و چهارشنبه همکاران در مرخصی بوده  و قادر به پاسخگویی به مراجعه کنندگان محترم نخواهند بود.
                                 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اهر

نظرات کاربران