در حال بارگذاری ...

برگزاری دوره آموزشی امنیت فضای سایبری برای دانشجویان

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش تعداد کاربران فضای مجازی و جهت آشنایی دانشجویان با امنیت در فضای مجازی با حضور دانشجویان دوره آموزشی توسط استاد محترم جناب آقای مهندس جنت دوست در محل آموزشکده  برگزار گردید و دانشجویان شرکت کننده با راهکارهای امنیتی در فضای مجازی آشنا شدند.

نظرات کاربران