در حال بارگذاری ...
دوشنبه 1 آبان 1396

زمان بندی انتخاب واحد 961

به اطلاع  دانشجویان عزیز می رساند جهت سهولت و اطلاع دانشجویان از بازه زمانی انتخاب واحد، امکانی بر روی صفحه http://reg.tvu.ac.ir/ قرار داده شده است که دانشجویان با تکمیل "استان محل تحصیل" و "نیمسال ورودی دانشجو" می توانند از زمانبندی انتخاب واحد خود مطلع شوند. 

 

ضمنا دانشجویان محترم نکات ذیل را در انتخاب واحد رعایت نمایند.

  1. برنامه درسی و امتحانی تمامی رشته ها در سایت آموزشکده قرار گرفته است پس از مشاهده برنامه اقدام به انتخاب واحد نمایید .

  2. در انتخاب واحد دروس عمومی خود دقت فرمائید که با گروه خود انتخاب نموده تا با مشکل تداخل کلاسی روبرو نشوید ( کد ارائه دروس برای رشته ها به ترتیب زیر است ) 
  • رشته کارهای عمومی ساختمان با کد ارائه 100 و بالاتر
  • رشته اجرای ساختمان های بتنی با کد ارائه 400 و بالاتر
  • رشته معماری با کد ارائه 200 و بالاتر
  • رشته کامپیوتر با کد ارائه 300 و بالاتر
  1. درس کارآفرینی رشته اجرای بتن با گروه کامپیوتر یعنی با کد ارائه 324 انتخاب شود .
  2. درس دانش خانواده رشته اجرای بتن با گروه کامپیوتر یعنی با کد ارائه 315 انتخاب شود .
  3. درس اندیشه اسلامی رشته اجرای بتن با گروه کامپیوتر یعنی با کد ارائه 323 انتخاب شود .